สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บริษัทสำหรับหน้าจอบดตาข่าย