สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่