สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แครกเกอร์อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์