สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หม้อต้มน้ำไฟฟ้าน้ำร้อนพร้อม