สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แผนภูมิการไหลของสถานีมือถือที่ทุบแตกได้ชนิด