สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ภาพวาดการชุมนุมของเครื่องกัดแนวตั้ง