สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ผลิตผู้จำหน่ายเครื่องจักรทำเหมืองทองคำในเกาหลีใต้