สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ต่อชั่วโมงความจุโรงงานผลิตลูกในประเทศจีน