สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ซื้อหน่วยบดหินตันต่อวันกำลังการผลิต