สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานลูกกลิ้งแนวตั้งขั้นสูง