สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องซักและทำความสะอาดทรายที่เชื่อถือได้พร้อมใบรับรอง