สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คู่มือสำหรับเจ้าของเครื่องหลา