สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โมลิบดีนัมซัลไฟด์การขุดในแอฟริกาใต้