สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไนเจอร์