สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดอัดเพลาแบบเคลื่อนที่แนวตั้งในเคนยา