สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กระบวนการขุดที่แตกต่างกัน