สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ปริมาณอิฐมวลเบาและอิฐมวลเบานั้นเท่ากันหรือไม่