สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ผลิตขนาดเล็กของแป้งในอินเดีย