สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วิธีการเกี่ยวกับบดม้วนคู่