สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สร้างกล่องประตูน้ำของคุณเอง