สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สูตรในการคำนวณค่าความละเอียดโมดูลัส