สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานผลิตลูกเซรามิกที่เป็นที่นิยมในอินเดีย