สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กรณีลูกค้าแนวดิ่งของซีเมนต์คืออะไร