สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ส่งผลกระทบต่อข้อมูลทางเทคนิคเครื่องบด