สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วิธีการเริ่มต้นธุรกิจโรงสีเส้นใยขนาดเล็กอย่างใด