สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องเลื่อยทองเลื่อยวงเดือน