สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินภูเขาไฟเครื่องทำทรายลูกกลิ้ง