สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กานาเครื่องเป่าเตาเผาขนาดเล็ก