สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สภาพแวดล้อมการขุดแร่เหล็ก