สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องบดกรามตันต่อชั่วโมง