สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ติดตามติดตั้งกรวยบดอินเดียเครื่องบดหิน