สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การอบแห้งสมุนไพรอย่างทั่วถึง