สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาโรงงานบดทรายแม่น้ำในเกรละ