สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อาหารเชื้อเพลิงไอน้ำความดันบรรยากาศท่อน้ำหม้อไอน้ำผู้ผลิต