สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินบดแนวตั้งที่มีประสิทธิภาพสูง