สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แร่เหล็กบดเครื่องจักรโรงงานในอินเดียที่มีราคาต่ำ