สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ชุดเครื่องบดแบบเคลื่อนที่ขนาดที่สมบูรณ์