สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตะกรันเหล็กขากรรไกรเวอร์ชั่นยุโรป