สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ทรายซีเมนต์สามารถบรรจุถุงซีเมนต์ได้กี่ถุง