สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การรีไซเคิลสถานที่ก่อสร้างการก่อสร้างนิ่ง