สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การออกแบบเครื่องป้อนผ้ากันเปื้อนใหม่