สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานบดปูนซีเมนต์ตันต่อวันในปัญจาบ