สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ต้นทุนการผลิตโรงถลุงเหล็กขนาดเล็ก