สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การจัดอันดับผู้ผลิตอุปกรณ์บดในประเทศ