สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงโม่มือถือข้ามกัวเตมาลาด้านบน