สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

พลังของรูปแบบทนายความสำหรับการขายของหน่วยบด