สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงหล่อทรายเครื่องผงหินเวอร์ชั่นยุโรป