สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เป็นพอร์ตจำหน่ายกรวยคั้นเป็นเท่าใด