สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดอัดอากาศแรงดันลบที่อุณหภูมิต่ำ