สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ช้อปปิ้งออนไลน์สายการผลิตทองแดงโรงงานลูกบอลของ